Pomoce, sala ćwiczeń

Zapraszam do zapoznania się z nasza salą terapeutyczną i pomocami.