O mnie

Kim jestem…

Urodziłam się 10 marca 1974 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie skończyłam szkołę podstawową oraz liceum. Tutaj też podjęłam pierwszą pracę i do dnia dzisiejszego rozwijam się zawodowo kontynuując naukę w formie kursów, szkoleń oraz działalności społecznej.

W 1995 roku ukończyłam Medyczne Studium Zawodowe Masażu Leczniczego w Krakowie uzyskując tytuł Technika Masażysty. Kontynuowałam naukę na Uniwersytecie Świętokrzyskim im J. Kochanowskiego w Kielcach – studia I stopnia, uzyskując tytuł Licencjonowanego Fizjoterapeuty oraz w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie – studia II stopnia, uzyskując tytuł: Magistra Fizjoterapii.

Uczestniczyłam w wielu kursach i szkoleniach, m.in.:

  • szkolenie – „Przeszkolenie w Zakresie Usprawniania Dzieci z Deficytem Neurologicznym, Oparte o Koncepcję Bobath”, kurs – “K – Active Tape Association”,
  • kurs – „Diagnostyka i terapia funkcjonalna dzieci z zaburzeniami neurologicznymi w oparciu o metody neurofizjologiczne”,
  • kurs – “Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)”,
  • kurs – “The Basic Course of Medical Qigong” “Six Secret Words”,
  • kurs – „Cykl szkoleniowy Thera-Band Academy” w ramach projektu „Nowoczesne Metody Fizjoterapeutyczne w praktyce” obejmujące ćwiczenia oporowe i równoważne, trening funkcjonalny i sensomotoryka, aquaterapia, terapeutyczny Nordic Walking, terapeutyczny Pilates, korekcja wad postawy oraz elementy Metody Bobath,
  • kurs – „Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi” – pod kierownictwem Rolanda Wittl’a oraz Wolfram’a Muller’a z Międzynarodowego Stowarzyszenia Vojty.

Inne szkolenia i sympozja w których wzięłam udział, a które wspomagają mój rozwój zawodowy to:

  • szkolenie – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,
  • Międzynarodowy Kongres Naukowy ” Pomóżmy Lepiej Żyć”,
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej”.

W maju i czerwcu 2017 roku uczestniczyłam w szkoleniu z zakresu wspierania dzieci z autyzmem – „Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno – motoryczna u osób z autyzmem” oraz  w szkoleniu- „Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne, specyfika trudnych zachowań, sposoby niwelowania trudnych zachowań, współpraca z rodzicami”.

W 2003 roku dzięki wsparciu znajomych terapeutów oraz rodziców dzieci z dysfunkcjami neuroruchowymi utworzyłam Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – Idziemy Razem, które wspiera rodziców na początku trudnej drogi opieki, rehabilitacji i różnego rodzaju terapii oraz wizyt lekarskich. Stowarzyszenie działało, aby terapeuci i rodzice mogli się wzajemnie wspierać i szanować. To dzięki zaufaniu Członków Stowarzyszenia byłam Prezesem dwie kadencje i mogłam organizować różne formy wspierania. W 2016 roku zostałam oficjalnie zaproszona przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa na Galę „Anioły Dobroci”.

Większość dzieci z Integracyjnego Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Zielony Krokodyl”, z którym ściśle współpracuję, poznałam realizując  projekt Stowarzyszenia – Idziemy Razem/Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego badając dzieci pod kątem wad postawy. Przez 3 lata zdiagnozowano 1000 dzieci z ostrowieckich przedszkoli.

20- letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, zaufanie i dobra współpraca z rodzicami oraz duże możliwości terapeutyczne pozwalają mi na prowadzenie rehabilitacji na wysokim poziomie.

PRASEK ANNA
MAGISTER FIZJOTERAPII