Kochane mamy maluszków!!!

Profesor Vaclav Vojta pokazał, że zaburzenia rozwoju można dostrzec już w pierwszych tygodniach życia. Ustalił, że u dzieci z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego występują pewne specyficzne nieprawidłowości ruchu. Ponadto dowiódł, że wcześnie wykryte zaburzenia można wyleczyć. Wcześniej sądzono, że na możliwości wystąpienia zaburzeń najbardziej narażone są dzieci, które określono mianem „dziecka ryzyka”. Do grupy tej zaliczają się niemowlęta, u których wywiad okołoporodowy nie wypadł najlepiej. Tym sposobem większość lekarzy przestała zajmować się maluchami, które nie były zaliczane do „dzieci ryzyka”. Tymczasem okazuje się, że nie jest to dobre rozwiązanie. U części niemowląt z obciążeniami wykrytymi podczas wywiadu okołoporodowego rzeczywiście potem występowały zaburzenia, ale część rozwijała się prawidłowo. Zaburzenia nierzadko występują u dzieci, u których nie stwierdzono ryzyka w wywiadzie.

Ontogeneza, czyli zapisany genetycznie rozwój organizmu od momentu poczęcia do śmierci w większości wypadków wystarcza dla prawidłowego rozwoju. Niestety bywa też tak, że na skutek zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego ontogeneza nie spełnia swojej funkcji. Naturalny „program rozwoju” zostaje zakłócony.

Zdarza się, że pewne nieprawidłowości mijają same. Jest to spowodowane naturalnym przystosowaniem obronnym. Każdy człowiek posiada pewne mechanizmy, dzięki którym wszelkie zaburzenia likwidowane są bez pomocy z zewnątrz. Nie można jednak liczyć na to, że wszelkie opóźnienia ruchowe miną samoistnie. Zaburzenia, z dnia na dzień będą się coraz bardziej zwiększały, a utrwalone błędne wzorce ruchowe nie będą możliwe do całkowitego zlikwidowania.

Bardzo ważne jest, aby jak najszybciej podjąć rehabilitację. Wpłynie to nie tylko z korzyścią na zaburzenia rozwojowe, ale także na stan psychiki. Jeżeli maluszek nie będzie potrafił się przemieszczać tak jak powinien to stanie się to powodem do frustracji. W konsekwencji dziecko może całkowicie stracić motywację do rozwoju. W przypadku zdrowych dzieci bodźcem, który stymuluje ich rozwój jest zainteresowanie światem.

(Noworodek : Diagnozowanie metodą Vojty)