Okiem rehabilitanta

Kochane mamy maluszków!!!

Profesor Vaclav Vojta pokazał, że zaburzenia rozwoju można dostrzec już w pierwszych tygodniach życia. Ustalił, że u dzieci z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego występują pewne specyficzne nieprawidłowości ruchu. Ponadto dowiódł, że wcześnie wykryte zaburzenia można wyleczyć. Wcześniej sądzono, że na możliwości wystąpienia zaburzeń najbardziej narażone są dzieci, które określono mianem „dziecka ryzyka”. Do grupy tej […]

Okiem rehabilitanta

Kołysanie, bujanie, lulanie

Nasze dziecko przez okres dziewięciu miesięcy rozwoju prenatalnego przyzwyczajone było do określonych ruchów, czuło bicie serca matki, samo poruszało się – robiło fikołki, kopało. Kołysanie jest dla niego naturalne przypomina ono ruchy, które malec odczuwał w życiu płodowym. Kołysanie, a później huśtanie jest niezbędne dla właściwego rozwoju dziecka. Wiele badań naukowych udowodniły, że kołysanie to […]